CMC CONSTRUCT - INGINERIE SI CONSULTANTA

gallery/58699_154527951241563_4569404_n
gallery/g_
gallery/fb_icon
gallery/twitter

Concret, investitorul/beneficiarul va trebui sa angajeze diriginte de santier, în caz contrar, Legea 177/2015 prevede amenzi de minim 5.000 lei pentru ”neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialisti diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii”.

 

Daca pâna în prezent, verificarea calitatii executiei constructiei cadea în sarcina investitorilor prin dirigintii de santier, potrivit noilor reglementari adoptate în Parlament, aceasta raspundere va fi împartita cu executantul, prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantului.

 

„Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit (…) autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor”

 

Suplimentar, proiectele, executia lucrarilor si a constructiilor vor fi expertizate tehnic de catre experti tehnici atestati.

 

Proiectele tehnice vor fi controlate, inainte de a fi folosite, de catre verificatorii atestati in acest sens, persoane care trebuie sa difere de cele care au intocmit proiectul.

 

„Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decât specialiatii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele întocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica“.

 

Cu toate acestea, proiectele tehnice nu vor fi verificate atunci când este vorba de locuinte unifamiliale care au doar parter si de anexe gospodaresti ale persoanelor fizice, situate în mediul rural si în satele ce tin de municipii si orase.

 

Aceeasi regula se va aplica si pentru constructiile provizorii ce nu necesita autorizatii de construire. În cazul lucrarilor care vor fi facute fara ca proiectele tehnice sa fie verificate de specialisti atestati, amenzile aplicabile vor fi cuprinse între 10.000 si 20.000 de lei.

 

Mai mult, ceea ce este foarte important este ca s-au adaugat prevederi privind raspunderea proiectantilor, acestia urmând sa achite, în solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuiala generata de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata. În plus, atât proiectantii, cât si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati prevazuti de lege au obligatia de a încheia asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe toata durata exercitarii dreptului de practica.

Cine, ce are de facut?