Din 31 august 2015 controlul de stat în calitatea construcțiilor și-a extins aria de acoperire asupra tuturor construcțiior și instalațiilor aferente dar și în toate etapele, de la proiectare până la post-utilizarea acestora, prin eliminarea excepțiilor prevăzute la art. 2 din Legea 10/1995 privitoare la locuințele cu parter plus un etaj, singurele clădiri care nu se vor supune controlului de stat al calității rămânând cele prevăzute la art.20 alin.(3), respectiv cele ”unifamiliale parter și anexele gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiile provizorii și lucrările care se pot executa fără autorizație de construire”.

Concret, investitorul/beneficiarul va trebui să angajeze diriginte de șantier, în caz contrar, Legea 177/2015 prevede amenzi de minim 5.000 lei pentru ”neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii”.

Dacă pâna la momentul acestor modificări, verificarea calității execuției construcției cădea în sarcina investitorilor prin diriginții de santier, potrivit ultimelor reglementări adoptate în Parlament, această răspundere va fi împărțită cu executantul, prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executantului.

„Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit (…) autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor, și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților”

Suplimentar, proiectele, execuția lucrărilor și a construcțiilor vor fi expertizate tehnic de către experți tehnici atestați.

Proiectele tehnice vor fi controlate, înainte de a fi folosite, de către verificatorii atestați în acest sens, persoane care trebuie să difere de cele care au întocmit proiectul.

„Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica și ștampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică“.

Cu toate acestea, proiectele tehnice nu vor fi verificate atunci când este vorba de locuințe unifamiliale care au doar parter și de anexe gospodărești ale persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele ce țin de municipii și orașe.

Dirigenție construcții civile
Dirigenție instalații
Dirigenție drumuri și poduri
Dirigenție hidroedilitare
RTE construcții civile
RTE hidroedilitare
Specialist monumente istorice
5/5
ani activitate firma
+
ani de experienta cumulata
+
clienti multumiti ne recomanda
+
proiecte finalizate