Extinderea retelelor de apa si de canalizare in coumuna Poienari, jud. Neamt

Extinderea retelelor de canalizare in comuna Tomesti, jud. Iasi

Infiintare sistem de canalizare in sat Bogonos, Cucuteni si Cogeasca , com . Letcani

Modernizare statie de epurare in oras Tg. Frumos

Modernizarea sistemelor de apa si de canalizare in orasul Tg. Frumos